fbpx aaa

מבנה ענף הסייבר בישראל  מבנה ענף הסייבר בישראל

  המהפכה הדיגיטלית יצרה מציאות חדשה, אשר בה ה"דיגיטל" מהווה חלק משמעותי בחיי הפרטים, העסקים והמדינות. מהפכה זו הביאה עימה לצד היתרונות, גם חסרון מאיים: האיום על המרחב המקוון – הסייבר. הענף שנועד להגן על המרחב המקוון, נקרא, לפיכך: Cyber Security".

  בהתאמה, פעלו מדינות כדי להגן על עצמן מחד, ולהשתמש בסייבר על-מנת לרגל או לפגוע במדינות אחרות.

  מבנה ענף הסייבר בישראל

  המדינה הראשונה שהבינה כי הסייבר מהווה איום אסטרטגי, היא ארצות הברית, ובמאי 2008 הקים הנשיא אובמה את "משרד הגנת הסייבר הלאומי", כגוף בעל סמכויות של כמעט משרד ממשלתי, ותקציב משמעותי. מדינות נוספות הקימו "משרדי סייבר", וישראל הקימה את "מטה הסייבר" בינואר 2012 (כיום: "מערך הסייבר הלאומי").

  בכל המדינות, נבנו מלא כלום, מערכי הגנה צבאיים ואזרחיים, הוגדרו ארגונים המהווים "תשתית קריטית" רגישה במיוחד לתקיפות סייבר, חוקקו חוקי סייבר, תקנות, נהלים ותקנים. כיום, הסייבר נתפש כנשק לכל דבר, והצבאות הוסיפו את הממד הקיברנטי אל הממדים המוכרים הקודמים: יבשה, אויר, ים.

  מאידך, עבור דור ה- "Z", הסייבר, כאילו היה קיים מאז ומתמיד.

  המשרד הממשלתי הממונה על הגנת סייבר, הוא "מערך הסייבר הלאומי". הוא איננו "משרד" רגיל, אלא יחידת סמך במשרד ראש הממשלה.

  הגופים הממונים על "מודיעין סייבר" או "התקפות סייבר", הם אותם גופים שממונים ממילא על מודיעין ותקיפה, כל גוף בתחומו: הצבא, השב"כ, המוסד וגופים מיוחדים נוספים. לכן, כל גוף, הקים יחידות סייבר ייעודיות ומותאמות לצרכיו. מערך הסייבר, ממונה בין השאר על תיאום בין הזרועות הללו בתחום הסייבר, כשם שהמל"ל – המועצה לביטחון לאומי, אחראית על תיאום בין-זרועי בתחומים האחרים.

  במקביל, נבנה מערך ניטור, גילוי והתראה כנגד התקפות סייבר, הנקרא CERT-IL. במרכז הניטור הממוקם בבאר שבע, יושבים מומחי סייבר העוקבים אחר התרחשויות, איומים ותקיפות, ומעדכנים את הגופים הרלבנטיים במדינה.

  כניסתו של העולם לעידן הדיגיטלי, חייבה הגדרה של עשרות מקצועות חדשים המותאמים לתקופה, מרביתם – מקצועות חדשים בענף הסייבר. לצורך כך, הסדיר מערך הסייבר הלאומי רגולציה חדשה בשם "אסדרת מקצועות הסייבר בישראל". במסמך זה הוגדרו מקצועות ותכניהם. הגדרה זו מיועדת למנוע כאוס, או הכנה הכשרתית לא ראויה.

  המשך לקרוא אודות: "ארגוני סייבר חשובים בישראל"

  >> מתעניינים בלימודי סייבר?

   

  .