black_arrow_left Created with Sketch.

הכנה להסמכות סייבר בינלאומיות

IMPLEMENTS CYBER PROTACTION

המכללה מייצגת ומציעה תכניות הכנה מיוחדות למבחני הסמכה בינלאומיים עבור בעלי רקע הולם בהגנת סייבר בתחום ההסמכה, וזאת - בנוסף לתוכניות הלימוד המלאות למקצועות השונים. מכללת See Security מייצגת בישראל את ארגוני ההסמכה הידועים בעולם: CompTIA, (ISC)2, PECB, EC-Council, LPI.

CCNA למומחי תקשורת

CCSA למיישמי Check Point

קורס קצר

CCSK-Cloud Security Certification

קורס קצר

CEH להאקינג בסיסי

קורס קצר

CSSLP ל- Security Application

קורס קצר

ISO 27001 Lead Auditor

Linux/LPIC+ לשרתי Linux

יעודכן בקרוב...

קרא עוד

קורס ארוך

MCSA לניהול שרתי Microsoft

קורס קצר

Security+ למיישמי הגנה

קורס קצר

SOC Operator & Incident Responder for CySA +

הכשרת אנשי מקצוע המתעתדים לאייש מוקדי ניטור ובקרה (SIEM/SOC) ו/או לשמש כצוותי תגובה ראשוניים לאירועי אבטחת מידע (Incident Response).

קרא עוד

קורס ארוך

SSCP למיישמי הגנה

קורס קצר

הסמכת CISSP למומחי הגנת סייבר בכירים

קורס ההכנה הוא המעמיק והעדכני ביותר, למושגי אבטחת מידע ולמתודולוגיות עבודה מומלצות בתעשייה. קורסים אלו מתקיימים בכל רחבי העולם במתכונת אחידה המאפשרת למרצים לבחון את יכולותיהם וידיעותיהם של התלמידים מתוך השוואה, ולהשלים את חסכי הידע הקיימים לפני המבחן.

קרא עוד

קורס קצר

מנהלי מערכות CompTIA Linux+ LPI-1

תכנית מזורזת ללמידת שפת Python עבור מנהלי רשתות הרוצים להתקדם ולהתמחות בתחום אבטחת המידע.

קרא עוד