fbpx

תנאי שימוש ופרטיות

מבוא

מדיניות תנאי השימוש ו הפרטיות להלן חלה על השימוש באתר ודרך המובייל בכתובת www.see- security.com  (להלן “האתר”) השייך לחברת שיא א. סקיוריטי וטגנולוג’י בע”מ (להלן “החברה”).

המדיניות מפרטת מהו המידע הנאסף על ידי האתר בעת הגלישה באתר וכיצד האתר נוהג בו. כמו כן כוללת המדיניות מידע על השימוש ב cookies.

ככל שהנך (להלן, גם “משתמש” או “גולש”) עושה שימוש בשרותים שונים של האתר הזמינים דרך האתר, ובכלל זה כאלו המחייבים רישום או הזדהות מצידך, יחולו תנאי השימוש של השרותים האמורים, העשויים לכלול היבטי פרטיות ספציפיים. במקרים האמורים, מדיניות הפרטיות להלן תחול בכפוף לתנאי השימוש של השירותים האמורים.

בעצם המשך גלישתך באתר הנך מביע הסכמתך למדיניות זו להלן.

במדיניות זו פניה בלשון זכר או נקבה יש לראותה כפניה לשני המינים גם יחד.

איסוף הנתונים

במסגרת השימוש באתר, האתר אוסף סוגי מידע שונים ורשאי להיעזר בשירותים ובכלים של צדדים שלישיים כגון מוצריGoogle ו- Facebook,. האתר אוסף מידע אודות כתובת ה IP שלך ומאפייני המכשיר ממנו הנך גולש – סוג הדפדפן, סוג מערכת ההפעלה, השפה בה נעשה שימוש במכשירך וכיו”ב. האתר גם אוסף מידע לגבי אופן השימוש שהנך עשה באתר – מנין הגעת אל האתר, משך הזמן ששהית בו, העמודים בהם צפית בתוך האתר, וכיו”ב. ככל שהנך עושה שימוש בשירותים שונים דרך האתר כגון שליחת קורות חיים, האתר עשוי לאסוף ולתעד מידע נוסף במסגרת השרות בו מדובר ובהתאם לתנאיו.

הסיבות לאיסוף הנתונים

האתר אוסף את המידע, מעבד אותו ושומר אותו, לפי הצורך, למספר מטרות. המידע נחוץ לצרכי בקרה ואבטחת מידע של האתר והשימוש בו, כגון לצורך איתור ומניעת פעילות העלולה לסכן את האתר. אמצעים אלו מסייעים כמובן גם להגן על פרטיותך בעת השימוש באתר.

המידע נחוץ גם על מנת לאפשר לך להנות באופן נוח וידידותי מהשרותים המוצעים באמצעות האתר, ככל שהצטרפת אליהם, בהתאם להעדפות בהן בחרת.

בעזרת המידע האתר מנתח את התנועה והתנהגות הגולשים באתר, ובהתאם לומד להבין טוב יותר את הנושאים המעניינים אותם. הבנה זו מסייעת לחברה לשפר את השירות הניתן באמצעות האתר ואת שירותי האתר בכלל.

המידע עשוי לשמש את האתר גם לניהול של מהלכי שווק ופרסום באתר וברחבי הרשת המותאמים להעדפותיך, ובכלל זה על מנת להציע לך מידע, מוצרים ושירותים של החברה אשר עשויים להיות רלבנטיים לך באמצעות פרסום באתרים ופלטפורמות של צדדים שלישיים.

המידע עשוי לשמש לקיום צורך או דרישה חוקית או הוראת דין בארץ או מחוצה לה החלה על האתר.

שמירת הנתונים

הנתונים שתמסור בתוך “טופס צור קשר” שתשלח לחברה (להלן: “פרטי המידע האישי”), יישמרו במאגר המידע של החברה וישמשו שימוש לצרכיה המנהליים, העסקיים של החברה, לרבות לשם יצירת קשר עמך, דיוור ישיר, מבצעי שיווק ופרסום, בחינת התאמתך לקורסים והעברת המידע לחברות שתאשר, באמצעות הטלפון או הדואר האלקטרוני.

החברה רשאית לשמור את מידע המועמד גם לתקופה ממושכת יותר מזו הנדרשת לאיוש המשרה עבורה הוגשה המועמדות, ולהציע על בסיס זה הצעות עבודה מתאימות נוספות בעתיד.

אם תבקש שלא להיכלל ברשימות דיוור ישיר עליך לבקש זאת מאתנו בדוא”ל או להסיר את עצמך ישירות מהדיוור.

עוגיות (Cookies)

באתר נעשה שימוש ב cookies.

ה- cookies בהם האתר עושה שימוש מסייעים לחברה:

לזהות את מכשירך על מנת ללמוד על השימוש שהנך עושה באתר;

לאפשר לך ממשק ידידותי בעת השימוש באתר, כגון הגשת מועמדות למספר משרות ששמרת

לצורך ניתוח ואיסוף מידע סטטיסטי, כאשר מידע זה לא יזהה אותך אישי ולצורך יתר המטרות המפורטות במדיניות זו.

באפשרותך לשנות את העדפות ה cookies שלך.

תוכל לחסום או להגביל cookies בדפדפן בו הנך עושה שימוש באמצעות שינוי ההגדרות של הדפדפן המותקן במכשירך. חסימה כאמור יכולה להיות מלאה או חלקית, בהתאם לסוג הדפדפן. נא שים לב, כי חסימה או הגבלה או מחיקה של cookies עשויה למנוע ממך את הגישה או השימוש באתר או בחלקים שונים שלו, או לפגוע בחוויית הגלישה בו. במיוחד תיפגע חווית שמירת משרות לצורך משלוח קורות חיים.

Google ו- Facebook מציעות בקישורים המפורטים לעיל אפשרויות לשינוי העדפות ה cookies בכלים המופעלים על ידן. אתרים ויוזמות שונות ברחבי האינטרנט מציעים גם הם מידע וכלים שונים לניהול ושליטה על cookies,

אבטחת מידע

החברה מפעילה אמצעי אבטחת מידע הבאים לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לאתר החברה ו/או למחשביה, אך אין בהם בטחון מוחלט. כמו כן אין באפשרות החברה לוודא כי משלוח התראות כאלו או אחרות לא ייורט על ידי צדדים שלישיים הפועלים ברשת האינטרנט שלא בהרשאה מטעם החברה. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתר החברה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

האתר עשוי להכיל קישורים אל ומתוך אתרים של צדדים שלישיים. מעקב אחר קישורים אלה מוביל לאתרי צדדים שלישיים הפועלים תחת תנאי שימוש ומדיניות פרטיות נפרדת ולאתר אין כל אחריות או חבות לאתרים האמורים, לתכנים, לאלמנטים ויזואליים, לנתונים המצויים בהם או למדיניות החלה בהם.

האתר מוגן באמצעות מנגנון reCAPTCHA ומחוייב למדיניות הפרטיות וכן תנאי השירות של גוגל.

 

השימוש באתר

הינך רשאי לעשות שימוש באתר ובשירותים הכלולים בו המוצעים על ידי החברה, וזאת לשימוש אישי שאינו מסחרי בלבד ושאינו פוגע באבטחת המידע של האתר.

אין לבצע כל שינוי בזכויות היוצרים ובקניין הרוחני הגלומים באתר ובתכניו.

כל התכנים, העיצוב והתצוגה (“התכנים”), מהווים קניין רוחני של החברה או של צדדים שלישיים ומוגנים על-פי חוק וכל שימוש בלתי מורשה בתכנים או בכל חלק מהם עלול להוות עבירה על החוק. סימני מסחר ושמות חברות או מוצרים הנזכרים באתר שייכים לבעליהם. אין בשימוש באתר בכדי להקנות לך זכויות בקניין רוחני של האתר או של צדדים שלישיים המפורסמים באתר.

התכנים

כל התכנים באתר זמינים ‘כמות שהם’ (as is) על כל הפגמים שבהם ו- החברה וכל גורם הקשור אליה אינם נותנים מצגים, התחייבויות ו/או תנאים אחרים בנוגע לאתר ו/או לתכנים, בין בעל פה ובין בכתב, הם אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי מכל סוג שהוא ואין להסתמך על ייעוץ שהתקבל באמצעות האתר לצורך קבלת כל החלטה שהיא בכל תחום שהוא.

כללי

כל סכסוך ו/או חילוקי דעות ו/או כל עניין אחר בקשר עם האתר ו/או כל הכלול בו ו/או תקנון זה יהיו כפופים לסמכות הבלעדית של בית המשפט המוסמך לכך בעיר תל אביב-יפו בלבד