fbpx

מקצועות הסייבר, התמחויות סייבר וחוק מקצועות הסייבר
  5FC4B8D9-E1F4-4542-8C21-9449212E9893 Created with sketchtool. חייג עכשיו Fill 1 Created with Sketch. השאר פרטים

  מקצועות והתמחויות סייבר שטרם הוגדרו רישמית מקצועות סייבר

  1. מומחה הגנת יישומים
  2. מנטר מערכות SOC

  התמחויות סייבר

  1. מנהלן הגנת סייבר : Cyber Security Administrator: CSA
  2. מנהל פרויקט לאבטחת מערכות מידע: Cyber Security Project Manager
  3.  מומחה התאוששות מאסון: Disaster Recovery Plan Professional: DRPP
  4.  מומחה ניתוח נוזקה: Cyber Security Malware Analyst: CSMA
  5. מומחה הגנת SCADA.
  6.  מומחה הגנת IoT.
  7.  מומחה הגנת ענן.
  8.  מומחה הגנת קוד פיתוח.
  1

  גופים אלה יוגדרו בהתאם לתבחינים שיתייחסו, בין היתר, להיקף פעילות הגוף, תלות תהליכי הליבה שלו במחשב, התלות של גופים אחרים בו ועוד.

  2

  התארים יהיו בתחומים הבאים )כתחום מקצוע עיקרי / משני / התמחות / שילוב בין תארים(: מדעי המחשב / מערכות מידע / הנדסת תוכנה / הנדסת מחשבים / הנדסת אלקטרוניקה / הנדסת תקשורת / הנדסת תעשיה וניהול / מתמטיקה או תואר אחר שיוגדר על ידי הרשות .הערה: תואר אקדמי שונה ובנוסף הכשרות / הסמכות מקצועיות בהגנת סייבר בהיקף משמעותי) 400 שעות במצטבר( שיוכרו על ידי הרשות, יהווה תחליף לתואר אקדמי בתחומים שפורטו.

  3

  התארים יהיו בתחומים הבאים )כתחום מקצוע עיקרי / משני / התמחות / שילוב בין תארים(: מדעי המחשב / מערכות מידע / הנדסת תוכנה / הנדסת מחשבים / הנדסת אלקטרוניקה / הנדסת תקשורת / הנדסת תעשיה וניהול / מתמטיקה או תואר אחר שיוגדר על ידי הרשות.

  תואר אקדמי שונה ובנוסף הכשרות / הסמכות מקצועיות בהגנת סייבר בהיקף משמעותי ) 400 שעות במצטבר( שיוכרו על ידי הרשות, יהווה תחליף לתואר אקדמי בתחומים שפורטו.