fbpx


  מפת מקצועות

  MAP OF PROFESSIONS

  קומה ראשונה

  מבואות סייבר וניהול רשתות

  מתחילים (ללא רקע במחשבים)
  מועד פתיחת הקורס: 1 בפברואר 2022 (מחזור 70)
  משך הקורס: 9 חודשים / 315 שעות אקדמיות (שתי תעודות)

  סרטון הסבר למתחיל

  הסרטון נמשך כ-15 דקות, ומהווה "קורס" בפני עצמו. ההסברים בסרטון חיוניים לכל מי שמנסה להבין כיצד מתחילים ללמוד, מה לומדים, כיצד בנוי עולם מקצועות הסייבר מהי אסדרת המקצועות הלאומית, וחיוני ביותר להקשיב לכולו.

  קומה שנייה

  מומחה בדיקות חדירות: CSPT Cyber Security Penetration Tester (HDE)

  מתקדמים, בעלי רקע בתקשורת, לינוקס וקוד Python, והכרת סיסטם
  מועד פתיחת הקורס: 31 במרץ 2022, מחזור 69
  משך הקורס: 4 חודשים / 152 שעות

  מנהל טכנולוגיות הגנת סייבר CSP 

  מתקדמים (בעלי רקע בניהול רשתות ותקשורת)
  מועד פתיחת קורס: 26 בדצמבר 2021 - CSP8
  משך הקורס: 6 חודשים / 220 שעות

  בקר SOC/IR

  בעלי רקע במחשבים ובתקשורת
  מועד פתיחת קורס: 31 בינואר 2022, מחזור SOC-2
  2 חודשים / 50 שעות

  סרטון הסבר למתקדם

  סרטון זה נמשך כ-14 דקות, והוא מהווה "קורס" בפני עצמו. ההסברים וההדרכה בסרטון חיוניים לכל מי שמנסה להבין כיצד בנוי עולם מקצועות הסייבר ומהי אסדרת המקצועות הלאומית, ולכן, חיוני ביותר להקשיב לכולו.

  מומחה בדיקות חדירות: CSPT Cyber Security Penetration Tester (HDE)

  מנהל טכנולוגיות הגנת סייבר: CSP

  בקר SOC/IR

  סרטון הסבר למתקדם

  מתקדמים, בעלי רקע בתקשורת, לינוקס וקוד Python, והכרת סיסטם
  מועד פתיחת הקורס: 31 במרץ 2022, מחזור 69
  משך הקורס: 4 חודשים / 152 שעות
  מתקדמים (בעלי רקע בניהול רשתות ותקשורת)
  מועד פתיחת קורס: 26 בדצמבר 2021 - CSP8
  משך הקורס: 6 חודשים / 220 שעות
  בעלי רקע במחשבים ובתקשורת
  מועד פתיחת קורס: 31 בינואר 2022, מחזור SOC-2
  2 חודשים / 50 שעות

  סרטון זה מיועד לאנשי מחשבים (IT, פיתוח, אחר) אשר מעוניינים להשתבץ בענף הסייבר על מקצועותיו השונים. הסרטון נמשך 14 דקות, וחיוני להבנת התהליך והמקצועות האפשריים.

  קומה שלישית

  תוכנית CISO-CISSP בשיתוף עם 2(ISC)

  התכנית הרישמית היחידה בישראל של 2(ISC), למערכת הביטחון, צה"ל ושיווק בחו"ל
  מועד פתיחת קורס: 27 בדצמבר 2021, מחזור CISO-55
  משך הקורס: 9-10 חודשים בהתאם למסלול CISO או CISO-CISSP

  מומחה טכנולוגיות הגנת סייבר (ארכיטקט): CSTP

  למתקדמים, רקע בתקשורת, לינוקס או נסיון במערכות מידע או פיתוח, הכרת סיסטם
  מועד פתיחת הקורס: 27 בדצמבר 2021, מחזור 55
  משך הקורס: 6 חודשים / 164 שעות

  מומחה מתודולוגיות הגנת סייבר (מינהלי): CSMP

  למתקדמים, רקע בתקשורת, לינוקס או נסיון במערכות מידע או פיתוח, הכרת סיסטם
  מועד פתיחת הקורס: 27 בפברואר 2022, מחזור 54
  משך הקורס: 4 חודשים / 84 שעות

  הסמכת CISSP למומחי הגנת סייבר בכירים

  מועד פתיחת קורס: 3 בפברואר 2022
  משך הקורס: חודש וחצי / 40 שעות

  מנהל הגנת סייבר (טכנולוגיות ומתודולוגיות): CISO

  מומחה טכנולוגיות הגנת סייבר (ארכיטקט): CSTP

  מומחה מתודולוגיות הגנת סייבר (מינהלי): CSMP

  הסמכת CISSP למומחי הגנת סייבר בכירים

  התכנית הרישמית היחידה בישראל של 2(ISC), למערכת הביטחון, צה"ל ושיווק בחו"ל
  מועד פתיחת קורס: 27 בדצמבר 2021, מחזור CISO-55
  משך הקורס: 9-10 חודשים בהתאם למסלול CISO או CISO-CISSP
  למתקדמים, רקע בתקשורת, לינוקס או נסיון במערכות מידע או פיתוח, הכרת סיסטם
  מועד פתיחת הקורס: 27 בדצמבר 2021, מחזור 55
  משך הקורס: 6 חודשים / 164 שעות
  למתקדמים, רקע בתקשורת, לינוקס או נסיון במערכות מידע או פיתוח, הכרת סיסטם
  מועד פתיחת הקורס: 27 בפברואר 2022, מחזור 54
  משך הקורס: 4 חודשים / 84 שעות
  מועד פתיחת קורס: 3 בפברואר 2022
  משך הקורס: חודש וחצי / 40 שעות

  קורסים התמחותיים

  Advanced Malware Analysis

  מתקדמים
  מועד פתיחת קורס: 31 בינואר 2022
  משך הקורס: 1-2 חודשים / 40 שעות אקדמיות

  Malware Analysis Level 1

  מועד פתיחת קורס: 1 בדצמבר 2021
  משך הקורס: 1-2 חודשים / 40 שעות

  CCSK Certification

  רמה: מתקדמים+
  מועד פתיחת הקורס: 1 בפברואר 2022
  משך הקורס: 2/3 מפגשים - 16/24 שעות

  CCSP Certification

  Cloud Security Professionals
  מועד פתיחת קורס: 6 במרץ 2022
  משך הקורס: חודש / 40 שעות

  Advanced Malware Analysis

  Malware Analysis Level 1

  CCSK Certification

  CCSP Certification

  מתקדמים
  מועד פתיחת קורס: 31 בינואר 2022
  משך הקורס: 1-2 חודשים / 40 שעות אקדמיות
  מועד פתיחת קורס: 1 בדצמבר 2021
  משך הקורס: 1-2 חודשים / 40 שעות
  רמה: מתקדמים+
  מועד פתיחת הקורס: 1 בפברואר 2022
  משך הקורס: 2/3 מפגשים - 16/24 שעות
  Cloud Security Professionals
  מועד פתיחת קורס: 6 במרץ 2022
  משך הקורס: חודש / 40 שעות

  יתרונות המכללה

  WHY SEE SECURITY

  אמינות ויושרה // מידע מקצועי עשיר למתחיל // חיבוק מתמשך // ייצוג ארגוני הסמכה בינלאומיים בישראל // ייצוג הסמכות מערך הסייבר הלאומי // הכרה של משרד העבודה // מיקום ברכבת מרכז // מערכת מעבדות ייחודית // מרצים בכירים וידועי שם // הוקרה והכרה מהמעסיקים // מעסיקים מעריכים // נציגת הסייבר הישראלי ברחבי העולם

  מה עלי לעשות כעת?

  WHAT I NEED TO DO?

  קרא על "המטרות" האפשריות: המקצועות עצמם

  שלב 1

  שלב 1 הבן באיזה "קומה" אתה, הבן (קצת) את המקצועות בקומות העליונות, וקרא על תחום המחשבים בכלל, ועל ענף הסייבר בפרט. הקריאה, בתפריט למעלה, ב"הסבר למתחיל", לפי ההנחיות בדף

  קרא אודות תכנית הלימודים הרלבנטית לך

  שלב 2

  קריאת תוכנית הלימודים לפני הראיון האישי חשובה מאוד. קרוב לודאי שהיא נמצאת בקטגוריה של "מתחילים". המכללה מקפידה על גישה פתוחה, חשיפת כל המידע, כולל עלויות, פירוט מלא לתכנים, שמות מרצים וכו'

  שלח פרטיך

  שלב 3

  בהודעת "ליצירת קשר" בחר באופציה "רק הודעה" והקלד פרטים אודותיך. כתוב מידע על חפצך, רקע, מטרה. אל תתעצל לפרט ככל שיעלה על דעתך.

  שיחה טלפונית

  שלב 4

  נציג לימודים ישוחח עמך בטלפון ויזמינך לראיון אישי עם מנהל המכללה, אבי ויסמן. הנציג יבקש ממך מספר פרטים על-מנת ללמוד על עברך. פרטים אלו יסייעו ליועץ, עמו תפגש להבינך, להבין את הפערים הקיימים, ולייעץ נכון יותר כיצד להשלימם ללא "הימורים". אנא שתף פעולה ככל יכולתך, המטרה הינה טובה.

  הראיון האישי

  שלב 5

  כל מועמד חייב בראיון אישי עם אבי ויסמן. השיחה עם נציג הלימודים איננה מהווה חלופה לייעוץ האישי ולבדיקת ההתאמה. זוהי הדרך היחידה שמאפשרת לימודים מקצועיים למתחילים ולמקצועות הסייבר (עבור קורסי הכנה להסמכות בינלאומיות בלבד, אין חובת ראיון, אך הדבר מומלץ). לא ניתן לייעץ לך ללא מגע ישיר ובלתי אמצעי.

  ייצוג הסמכות בינלאומיות בישראל

  International Cyber Certifications

  אחד הפרמטרים המהותיים לתלמיד, הוא – באיזה הסמכות בינלאומיות אצטייד במכללה ואוכל להציג למעסיק שלי?

  שיא סקיוריטי הינה גורם בעל השפעה ניכרת ברחבי עולם בנושא Cyber Education, ומתוקף מעמדה, היא גם נציגתם הבלעדית של ארגוני הסמכה בינלאומיים הנחשבים ביותר בקרב אנשי המקצוע בעולם ובארץ.

  המכללה הינה הנציגה הבלעדית של ארגוני הסמכה למקצועות סייבר מתקדמים כגון CompTIA, PECB, EC-Council ו- 2(ISC). זאת בנוסף ליכולת הכנה להסמכות בינלאומיות של יצרנים  ובכללן: LPI-Linux, Cisco, Microsoft ו- Check Point.

  צוות המרצים - הגאווה הגדולה

  LEADING TEAM & Lecturers

  גאווה ללמד במכללה יוקרתית. גאווה למכללה שמתברכת במרצים ברמה כזו. צוות המרצים במכללה הם מומחי אבטחת מידע בתחומים מגוונים, בין אם עובדי החברה ובין אם עצמאים ידועי-שם במשק, הן לצורכי בניית מערך ההכשרה והשבחתו והן כמרצים במכללה. אחדים מן המרצים – מומחים טכנולוגיים ידועי-שם, ואחרים – מנהלים יחידות אבטחת מידע בארגוני מפתח.

  הכירו את הצוות

  מרצים מספרים

  LECTURERS TALK

  איציק כוכב מבכירי מנהלי אבטחת המידע בישראל

  פעילות בינלאומית של המכללה בחו”ל

  בכירותה של ישראל ומעמדה בתחום הסייבר העולמי, ומעורבותה העמוקה של שיא סקיוריטי בסייבר הלאומי הישראלי, הביאו בהכרח לפניות של גופים לאומיים ופרטיים מכל רחבי הגלובוס בבקשה לסיוע בתכנון, בניה והרצה של מכללות במדינות השונות.

   

  שיא סקיוריטי נחשבת כיום לגוף המתקדם וכמעט היחיד מסוגו בעולם, לתכנון מערכי לימודי סייבר בעולם.

  אודות SEE SECURITY

  מכללת See Security הנה מכללה התמחותית למקצועות ניהול רשתות והגנת סייבר, אחת מ- 7 מכללות מסוגה בעולם ועוסקת בלעדית בתחום זה בכל זמנה, תוך שימוש במתודולוגית הדרכה שנבנתה עבור גורמים ממלכתיים. מנהל המכללה, מר אבי ויסמן, הנו ממובילי ענף הגנת סייבר בישראל, פרשן ויועץ מבוקש בערוצי השידור בישראל, יו”ר הפורום הלאומי לאבטחת מידע IFIS, וכן מנכ”ל משותף בפירמה לייעוץ הגנת סייבר See Consulting ובחברה להשמת כח אדם מקצועי בענף הסייבר – SeeHR.

  קרא עוד