מכללת שיא סקיוריטי ברשתות החברתיות


מכללת שיא סקיוריטי ברשתות החברתיות

SEE SECURITY IN SOCIAL MEDIA

הצטרפו לקבוצות כדי לחזק אותנו, את אמונתנו ואת דרכנו הפדגוגית.

אם אתם חושבים עלינו טובות – אל תשאירו את זה בבטן. אתם יכולים לחבק בחזרה, להתחבר לטובתכם לקבוצות השונות, ולהמליץ עלינו – אם תמצאו כי תרמנו לעתידכם.