fbpx aaa

מכללת שיא סקיוריטי ברשתות החברתיות    מכללת שיא סקיוריטי ברשתות החברתיות

    SEE SECURITY IN SOCIAL MEDIA

    הצטרפו לקבוצות כדי לחזק אותנו, את אמונתנו ואת דרכנו הפדגוגית.

    אם אתם חושבים עלינו טובות – אל תשאירו את זה בבטן. אתם יכולים לחבק בחזרה, להתחבר לטובתכם לקבוצות השונות, ולהמליץ עלינו – אם תמצאו כי תרמנו לעתידכם.