fbpx

למקצועות סייבר ואסדרה של רשות הסייבר  black_arrow_left Created with Sketch.

  מתקדמים מקצועות סייבר

  Cyber security Professions by INCD

  לכל מקצוע בסייבר יש הגדרה ברורה ורגולטיבית, נגמר העידן של "ממציאים קורס".

  קורס ארוך

  תוכנית CISO-CISSP בשיתוף עם 2(ISC)

  התוכנית הרישמית היחידה בישראל של 2(ISC), למערכת הביטחון, צה"ל ולשיווק בחו"ל. התכנית היוקרתית (והמקורית) CISO, נבנתה ב-2005 בשיתוף משרד הבטחון, ומופעלת כיום כתכנית יחידה בעולם במתכונתה, בשיתוף ארגון (ISC)2. תוכנית CISO איננה “קורס” ואיננה נתונה לגחמות של גופים המשווקים קורסים, אלא כתשקיף של החלטות מערך הסייבר הלאומי למקצועות ארכיטקט ומתודולוג, ועל-בסיס דרישות (ISC)2. התכנית נועדה להכשיר מומחים בכירים המסוגלים לייעץ, להנחות ולקבל החלטות במשימות הגנת המידע, הן בתחום הטכנולוגי – הטקטי, והן בתחום המינהלי – המימשלי. בתכנית משולבים כ-20 מרצים ידועים מאוד.

  קרא עוד

  קורס קצר

  מומחה בדיקות חדירות: CSPT Cyber Security Penetration Tester (HDE)

  קורס האקינג העמוק והעשיר ביותר הקיים בתעשייה בישראל ואחד מהשלשה המובילים בעולם, ומיועד להתמחות Penetration Testers. הקורס מהווה “גרסה שחורה” ללימודי CEH ועמוקה משמעותית ממנה - ולכן מחייב ראיון אישי. לימודי סטנדרט דה פקטו בישראל, מאז 2002. גרסה זו בנויה לפי אסדרת מקצועות הסייבר בישראל, להסמכה ממשלתית והסמכה בינלאומית OSCP. הגרסה המיועדת לגופי בטחון. לימודי האקינג מתחילים בשיטות מחקר ומסתיים בטכניקות Reverse Engineering.

  קרא עוד

  קורס ארוך

  מנהלי טכנולוגיות הגנת סייבר (CSP)

  תכנית הלימודים מנהלי טכנולוגיות הגנת סייבר עוסקת בתחומים הטכניים הקשורים בהטמעה, תפעול, תחזוקה וניהול של מוצרים ופתרונות מעולם אבטחת המידע.

  קרא עוד

  קורס ארוך

  מיישם הגנת סייבר: CSP: Cyber Security Practitioner

  התכנית הינה התכנית המקורית המבוקרת אשר נבנתה בישראל כדי להכשיר אנשי "הנדס-און" בקורס הגנת סייבר המסוגלים להתקין, לתחזק ולהפעיל טכנולוגיות הגנת המידע, לפי הגדרות מערך הסייבר הלאומי. הלימודים כוללים תרגול מעבדתי רב מאוד, הכנה למבחן הלאומי של מדינת ישראל ולמבחן הבינלאומי Security+.

  קרא עוד

  משך הקורס: קורס בינוני

  מומחה טכנולוגיות הגנת סייבר (ארכיטקט): CSTP

  הארכיטקט הוא “האדם החושב”, אשר מכיר את הפונקציונליות של כל כלי בהגנת סייבר, שולט ברזי הקומפוזיציה של מערך הגנה טכנולוגי, ולכן, מסוגל לתכנן את מערך ההגנה הטכני בהיבטי טכנולוגיה וטכניקה, מתוך היכרות מעמיקה עם יכולות ההאקר והפגיעויות הפוטנציאליות. מערך הסייבר הלאומי מתייחס למקצוע זה כרכיב המהותי ביותר במארג המקצועות המתחייב ביחידת סייבר. הכשרת מומחי הגנת סייבר המסוגלים לייעץ, להנחות ולקבל החלטות במשימות הגנת המידע הסייבר, בתחום הטכנולוגי-טקטי.

  קרא עוד

  קורס קצר

  מומחה מתודולוגיות הגנת סייבר (מינהלי): CSMP

  התכנית להכשרת מומחי מתודולוגיות מינהל ומימשל סייבר, הנה התכנית המתקדמת ביותר מסוגו בארץ, ויתכן שבעולם, והראשונה מסוגה בישראל. המסלול נבנה ב-2005 עבור משהב”ט, אך “אוזרח” ופתוח לציבור. היכולת תירכש מתוך היכרות עמוקה עם תורת המדיניות, הנהלים המקובלים, הוראות עבודה הנהוגות בארגונים (Best Practice), יכולת וטכניקה לניהול סיכונים, הכרת החוק ושיטות ניהול יחידת סייבר.

  קרא עוד

  קורס קצר

  האקינג בסיסי למבחן CEH

  קורס זה מכין את המתעניין למעבר מבחן CEH של EC-Council, באמצעות לימוד אינטנסיבי של כלים וטכנולוגיות המיועדים לתוקף.

  קרא עוד

  קורס ארוך

  מנהלי פרוייקטים PMP למערכות מידע ותעשיות ההייטק

  הקורס מספק למשתתפיו ידע רב וטיפים מעשיים לכלל עולם ניהול הפרויקטים וכולל ידע עדכני אחרון בתחום. בקורס משולב מודול הכולל Agile ו SCRUM שהנה השיטה ליישום פרויקטים מורכבים וטכנולוגיים.

  קרא עוד